Brudd i lånevilkår for Incus investor

Hovedårsaken er dårligere resultat fra Scana Steel.

Basert på gjeldende estimater var Incus Investor i brudd med lånevilkåret til tre måneders rullerende EBITDA, opplyser selskapet i en melding.Dette gjelder også for EBITDA så langt i 2018, med rapporteringsfrist 16. juni 2018, og selskapet forklarer dette med at Scana Steel har levert lavere EBITDA enn forventet i perioden.Et brudd vil medføre en reklassifisering av langsiktig gjeld til kortsiktig gjeld.Incus opplyser at det er i dialog med bankene for å finne en løsning.