Buchardt dro inn 17 mill.

Eiendomsinvestor Anders Buchardt økte resultatet i 2017.

Ifølge det ferske avlagte regnskapet dro Buchardts heleide selskap Abactus inn 17 millioner kroner i 2017, skriver DN.Konsernresultatet viste inntekter på 29 millioner kroner, der 25 av dem var fra salg av leiligheter, mens resten kommer fra salg av konsulenttjenester og andre inntekter.Buchardt solgte ifølge avisen for mer i 2016, da omsetningen lå på 32 millioner kroner, men godt hjulpet av en dobling i finansinntektene så økte eiendomsinvestoren overskuddet i fjor.I tillegg til å handle eiendommer, har Buchardt også investert noe på børsen. Ifølge årsregnskapet har han satt om lag en million kroner i gruveselskapet Avocet Mining og 100.000 kroner i it-selskapet Apptix, skriver avisen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også