Byggma ASA har inngått avtale med Smartpanel AS, dets konkursbo, om kjøp av eiendeler i boet, ifølge en melding mandag.Byggma ønsker å starte produksjon så snart som mulig, opplyses det.Gjennomføring av transaksjonen er forutsatt Konkurransetilsynets godkjenning.