- Dette er det største spørsmålet i markedet akkurat nå

- FED antyder fire rentehevinger. Hvis markedet forblir volatilt, hvis dette blir verre, kan de virkelig heve renten? Og har 10-års renten toppet ut på 3 prosent?


Les også