Dette skjer i dag - torsdag

Børs

Makro

  • Norge, Statsregnskap, første kvartal, kl. 08:00
  • Norge, Industriproduksjon, første kvartal, kl. 08:00
  • Tyskland, Industriordre, april, kl. 08:00
  • EMU, BNP endelig, 1. kv, kl. 11:00
  • USA, Førstegangssøkende ledighetstrygd, ukesdata, kl. 14:30
Annet
  • SSB pressekonferanse om konjunkturtendensene, kl. 09:45
Kilder: TDN Direkt

Nyheter
Børs