Makro
 • Kina, Industrilønnsomhet, mai
 • Norge (08:00), AKU-ledighet, april
 • Italia (10:00), Industritillit, juni
 • Italia (10:00), Forbrukertillit, juni
 • USA (14:30), Handelsbalanse, mai
 • USA (14:30), Varige goder, mai
 • USA (14:30), Engroslagre, mai
 • USA (16:00), Pending Home Sales, mai
 • Norge (08:00), SSB ukentlig lakseeksport 
 • Norge (13:00), Vannmagasinstatistikk
 • USA (16:30), DOE, ukentlige oljelagertall
Annet TDN Direkt