Deutsche Bank klarte ikke å bestå en stresstest fra Federal Reserve (Fed) som tar sikte på å måle om kapitalbufferen i bankene er tilstrekkelig for å enten dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer.Det skriver Wall Street Journal fredag, ifølge TDN Direkt. Ifølge Fed har den tyske banken utbredte og kritiske mangler i sin praksis for kapitalplanlegging, samt at bankens evne til å estimere inntekter og tap i viktige forretningsområder var mangelfull i risikostyringen, skriver nyhetsbyrået. Financial Times skriver at Goldman Sachs og Morgan Stanley, som bestod testen, har blitt pålagt å styrke balansen sin gjennom å stanse utbytter og tilbakekjøp av aksjer.