DNB blåser i gang nye tilbakekjøp

Vil optimalisere kapitalsituasjonen.

Børs

DNB har besluttet å iverksette et nytt tilbakekjøpsprogram, går det frem av en børsmelding.Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opptil 1,5 prosent av aksjene i DNB, noe som tilsvarer ca. 24,1 millioner aksjer.Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra DNB ASAs ordinære generalforsamling gitt 24. april 2018 og godkjennelse fra Finanstilsynet gitt 4. juni 2018.Opptil ca. 15,9 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.I tillegg vil det i henhold til en avtale mellom DNB og staten bli innløst et forholdsmessig antall på opptil ca. 8,2 millioner aksjer fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Innløsningen av statens aksjer forutsetter vedtak om sletting fra DNBs ordinære generalforsamling i 2019.Ifølge avtalen skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at statens nåværende eierandel i DNB på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

Nyheter
Børs