DNB fortsetter tilbakekjøpene

La nesten 35 millioner kroner på bordet.

DNB har i dag kjøpt 220.000 egne aksjer til snittkurs 158,0745 kroner, går det frem av en børsmelding.Banken la dermed 34,77 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 2.147.000 egne aksjer - i tillegg til de egne aksjene som vil bli slettet etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før generalforsamlingen i 2018.Tilbakekjøpet av aksjer inngår i det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 6. juni 2018.Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opptil ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opptil ca. 15,9 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNBs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.Fem andre på fartenHexagon Composites har i dag kjøpt 67.900 egne aksjer til snittkurs 26,98 kroner, og eier etter dette 1.820.201 aksjer i selskapet.Videre har Evry kjøpt 25.000 egne aksjer til snittkurs 28,4267 kroner, og er nå oppe i 276.244 egne aksjer.Stolt-Nielsen økte sin beholdning med 15.000 egne aksjer til snittkurs 124,1624 kroner, og har nå i alt 10.167.976 egne aksjer, tilsvarende 15,85 prosent av utstedte aksjer.Otello Corporation har på sin side kjøpt 5.000 egne aksjer til snittkurs 22,1584 kroner, og er nå oppe i 9.270.000 egne aksjer.Til slutt har Team Tankers kjøpt 4.095 egne aksjer til kurs åtte kroner, noe som bringer deres beholdning opp i 3.779.873 egne aksjer, eller 1,8 prosent av utestående aksjer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også