DNB i gang med nye tilbakekjøp

La over 31 millioner kroner på bordet.

Børs

DNB ASA kjøpte i dag 255.000 egne aksjer til en snittkurs på 153,4221 kroner, går det frem av en børsmelding.Banken la dermed 39,12 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 635.000 egne aksjer - i tillegg til de egne aksjene som vil bli slettet etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før generalforsamlingen i 2018.Tilbakekjøpet av aksjer inngår i det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 6. juni 2018.Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opptil ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opptil ca. 15,9 millioner vil bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.De resterende aksjene vil bli innløst fra staten på proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNBs ordinære generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel på 34 prosent forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.Tre andre på fartenVidere har Hexagon Composites i dag kjøpt 62.126 egne aksjer til snittkurs 24,94 kroner, og er etter dette oppe i 1.558.401 egne aksjer.Stolt-Nielsen fortsetter også sine tilbakekjøp, i dag med 9.500 aksjer til snittkurs 124,1967 kroner. Etter dette eier selskapet 10.054.976 egne aksjer, tilsvarende 15,68 prosent.Til slutt har Otello Corporation (tidligere Opera Software) kjøpt 11.000 egne aksjer til snittkurs 21,5442 kroner, og er nå oppe i 9.169.000 egne aksjer.

tilbakekjøp av aksjer
dnb
hexagon composites
stolt-nielsen
otello
Nyheter
Børs