DNB Markets bull på Frontline

DNB Markets fortsetter å anbefale aksjen. 

Junge, Heiko
Børs

Torsdgagens Frontline-tall for 1. kvartal viste et resultatet før skatt på minus 14 millioner dollar, mot ventet -33 millioner dollar. Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities slo fast at tallene var bedre enn ventet, og omtalte lånefasilitetene til selskapet som en gavepakke fra Fredriksen.DNB Markets er fortsatt bull på Frontline, ifølge siste morgenrapport. - Vi har etter gårsdagens rapport fra Frontline oppjustert estimatene for netto resultat i perioden 2018-2020 med 2-7 prosent. Kostnadene knyttet til innleie av to fartøy gjør at oppjusteringen blir størst for 2019-2020, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.- Vi venter at økt skraping, mer bruk av skip til lagring og høyere eksportvolum både fra OPEC og USA etter hvert vil kunne medføre av vi igjen begynner å se stigende rater, spår DNB-analytikerne.DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen og har et kursmål på 60 kroner per aksje, tilsvarende en oppside på 26 prosent. 

frontline
dnb markets
Nyheter
Børs