DOF-sjefen: Ingen planer om børsnotering

Flere markedsaktører har ventet et nytt forsøk fra DOF på å børsnotere DOF Subsea. Ifølge DOF-sjefen ligger imidlertid børsplanene trygt i skuffen fortsatt. 

Børs

For ett drøyt år siden lanserte offshorerederiet DOF en intensjon om å børsnotere DOF Subsea som det da eide 51 prosent av.I forbindelse med noteringen ville rederiet gjøre en emisjon på 800 millioner kroner, samt utføre et delsalg av aksjer eid av First Reserve som på daværende tidspunkt eide de resterende 49 prosentene av selskapet. Totalt skulle det hentes inn 1,1 milliarder kroner.ABG Sundal Collier og Pareto Securities var hentet inn som hovedtilretteleggere.To uker senere kom imidlertid kontrabeskjeden om at aksjonærene hadde besluttet å legge børsnoteringen på hyllen til markedsforholdene hadde bedret seg.Gjennom en emisjon på 500 millioner kroner rett før jul, økte DOF sin eierandel i DOF Subsea til 65 prosent, mens First Reserves andel ble nedjustert.Ikke på bordet«De fleste venter at andelen (til First Reserve. Red.anm.) vil komme for salg i 2018, enten gjennom en IPO-prosess for DOF Subsea eller et rent salg til DOF ASA eller en annen spiller», skrev meglerhuset Clarksons Platou Securities i en rapport tidligere i år.Siden det strandede børsnoteringsforsøket i fjor sommer har oljeprisen løftet seg med rundt 50 prosent, og verdens børser snuser daglig på nye rekordnoteringer.Klimaet for børsnoteringer er dermed vesentlig bedre enn på samme tid i fjor.Konsernsjef i DOF Mons S. Aase avviser imidlertid at det eksisterer noen umiddelbare planer om et nytt børsnoteringsforsøk.- Det er styret som tar sånne avgjørelser, men for øyeblikket er det hverken diskusjoner eller planer om det i det hele tatt, sier han til Hegnar.no.Sitter musestilleRederiet tok nylig levering av det nylig ferdigstilte konstruksjons- og rørleggingsfartøyet «Skandi Recife» som eies i et joint venture med TechnipFMC. Denne ventes å starte på en åtteårig kontrakt med Petrobras i løpet av juni.Kontrakten inkluderer opsjoner som innebærer at den kan bli forlenget i ytterligere åtte år. I tillegg vil rederiet få levert nok et skip ved årsskiftet 2018/2019 som skal inn på en lang kontrakt med Petrobras, også dette i partnerskap med TechnipFMC.Foruten disse nybyggene, foreligger det ikke noen planer om å gjøre noen ytterligere justeringer av flåten, forteller Aase. DOF Subseas flåte består av totalt 27 subseaskip, inkludert nybyggene og tre skip som er leid inn av eksterne selskaper.- Vi sitter musestille og har bare fokus på å holdene skutene i arbeid, sier han.Dersom noe skal skje, må det være i samme gate som noe DOF gjorde i fjor sommer, påpeker Aase og viser til at rederiet tok over driften av tre skip, og samtidig fikk opsjoner på å kjøpe disse til en pris tilsvarende utestående gjeld, eller om lag 50-60 prosent av den historiske byggekostnaden.Skipene det dreier seg om er ankerhåndteringsfartøyene «Skandi Hera» og «Skandi Bergen», samt subseafartøyet «Skandi Darwin».«Skandi Bergen», tidligere «Far Shogun», eies av Los Shipping II, mens de to andre eies av Los Shipping I.- Det er jo sånne lignende ting vi kan gjøre hvis vi skal gjøre noe som helst, sier DOF-sjefen.Mixed bagSom Hegnar.no har omtalt ved flere anledninger de siste ukene, har spotmarkedet for plattformforsyningsskipene i Nordsjøen tatt seg kraftig opp den seneste måneden, spesielt på norsk side, mens markedet for ankerhåndteringsskipene er ganske labert.- Spotmarkedet for PSVer i norsk sektor er ok. Ankerhåndteringsmarkedet er dessverre fortsatt dårlig, istemmer Aase, og omtaler hele offshoremarkedet som en «mixed bag» der aktivitet og rater avhenger både skip, segment, timing og lokasjon.- Er du overrasket over utviklingen i markedet for ankerhåndteringsfartøyene?- Det var et blaff i mars/april, men vi hadde faktisk trodd at det skulle være litt strammere. Vi tror det skal komme utover sommeren etter hvert som det kommer flere rigger i arbeid, sier han, og legger til- Så langt har det vært et relativt trist år for de båtene som er i spotmarkedet.DOF-sjefen tror ikke 2018 kommer til å bli et spesielt bra år, og mener man må vente til 2019 før det virkelig begynner å ta seg opp.- Vi har sagt at 2018 blir tøft, men kanskje vi får noen små gledesstunder.

dof subsea
mons s. aase
offshorerederi
nordsjøen
dof
børsnotering
Nyheter
Børs