Element fikk tilsynets konklusjon

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg

Og: Finansieringen av Ambershaw Metallics (AMI) er fullført.

Element gir i en børsmelding sendt ut torsdag kveld utfyllende kommentarer til tilbakemeldingen fra Finanstilsynet vedrørende den juridiske vurderingen av struktur for selskapets planlagte IRON-tokens.Konklusjonen fra Finanstilsynet er at disse kan anses å være såkalte utility tokens.- Klassifiseringen som utility token innebærer at verdipapirhandellovens regler tilknyttet finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer ikke vil komme til anvendelse på IRON-tokens. Dette er svært viktig for selskapet, blant annet fordi de token-børser som finnes i markedet i dag kun noterer utility tokens, heter det.Les mer her. I en separat børsmelding varsler Element at finansieringen av Ambershaw Metallics (AMI) er fullført.Element eier per i dag 26,74 prosent av aksjene i AMI.Selskapet har nå gjennomført siste transje av investeringen gjennom en ny konvertibel obligasjon og betalt det gjenstående beløpet på 4,85 millioner dollar til AMI.- Vi er veldig fornøyde med å gjennomføre AMI-investeringen, som betyr at vi nå kan fokusere fullt ut på produksjonsstart i 3. kvartal 2018 og fremtidig børsnotering av denne ressursen i 2. kvartal 2019, sammen med vår partner Legacy Hill Resources, sier styreleder Lars Christian Beitnes i en kommentar.Les mer her.