Element oppdaterer markedet

Element har trukket den første transjen på 50 millioner kroner. 

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg
Børs

Element opplyser i en børsmelding at selskapet har onsdag trukket den første transjen på 50 millioner kroner av den konvertible lånefasiliteten på totalt 500 millioner kroner. Selskapet opplyser at nedtrekket innebærer at utstedelse av 500 nye obligasjoner og 2.222.222 frittstående tegningsretter knyttet til den første transjen,representert av European High Growth Opportunities Securitization Fund Manco. I den forbindelse vil selskapet også utstede 11.111.111 initielle tegningsretter. 

element
Nyheter
Børs