Element: - Vi tror vi har funnet den perfekte løsningen

Element mener de kommer med gode nyheter til aksjonærene.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg
Børs

Joint venture-partnerne Element ASA og Auplata SA har inngått en endring av intensjonsavtalen (LOI) for en joint venture-avtale som gjelder erverv av 100 prosent av alle utestående aksjer i Osead Maroc Mining SA (OMM), som eier ca 37 prosent av aksjene med stemmerett og aksjekapitalen i det Casablanca-noterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA (CMT) på en fullt utvannet grunnlag.Etter annonsering av LOI har Element påbegynt en due diligence-prosess. Gjennom prosessen har parnerne hatt pågående diskusjoner og har inngått en avtale som kan forbedre vilkårene for oppkjøpet. JV-partnerne har blitt enige med OSEAD om å kjøpe aksjene i et Luxembourg-basert holding-enhet som ligger over OMM i holding-strukturen. Den eneste eiendelen som enheten har, er aksjene i OMM. Denne omstruktureringen av overtakelsen gjør det mulig for JV-partnerne å overta gjeldsfinansiering for en betydelig del av investeringen til attraktive vilkår og dermed redusere behovet for kontantbetaling i transaksjonen med ca 40 prosent.Den samlede gjelden som skal overtas av JV-partnerne består av et obligasjonslån og renter tilsvarende 23,8 millioner euro (11,9 millioner euro netto for Element) per september 2018. Renten på Obligasjonslånet er 4,5 prosent per år + Euribor 12 måneder, avkortet til 5 prosent i året. Obligasjonslånet skal tilbakebetales med 3,4 millioner euro (1,7 netto for Element) hvert år pluss renter, med endelig forfall i september 2025. Obligasjonslånet eies av et av verdens største tradinghus innen råvarer.I tillegg har partene blitt enige om å endre balansestrukturen i OMM, og la ytterligere ca 7,2 millioner euro i gjeld til CMT på OMM-nivå bli liggende mot at kjøpesummen for JV-partnerne reduseres tilsvarende. Ingen av JV-partnerne gir noen garantier eller sikkerhet utover den sikkerheten som allerede er etablert under obligasjonslånet, hvilket ifølge meldingen gir Element finansiell fleksibilitet på egen balanse. Effektene av den endrede strukturen er gunstige for Elementets aksjonærer, ettersom behovet for kapital gjennom utvannende tiltak er betydelig redusert. Den overførte gjelden antas, basert på historisk utbyttenivå, å bli dekket av utbyttene som mottas fra CMT.- Vi er veldig entusiastiske av å ha skaffet oss slike attraktive gjeldsfinansieringsvilkår gjennom rekonstrueringen av oppkjøpsstrukturen, sier Lars Beitnes, styreleder i Element.- Endringene vil gi finansiering på svært attraktive vilkår og effektivt redusere våre aksjonærers egenkapitalbidrag med ca 40 prosent. Vi kommuniserte at vi så på ulike alternativer for å finansiere denne investeringen, og vi tror vi har funnet den perfekte løsningen. Når det er sagt vil vi fortsette å utforske andre alternativer for den gjenværende balansen, sier han.- Vi har kommet godt i gang med vår due diligence og håper å få dette fullført innen datoen som er estimert i vår første LOI, det vil si 20. juni 2018, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.- Det vi har sett så langt, inkludert et omfattende besøk i gruven i Marokko, har ytterligere bekreftet det vi trodde i starten; at dette ser ut til å være en veldig attraktiv langsiktig investering for Element, sier hun.

element
Nyheter
Børs