Hofseth Biocare har i selskapets emisjon mottatt tegning for 54.736.772 aksjer til en tegningskurs lik 2,25 kroner pr aksje og vil dermed motta et bruttoproveny på 123.157.737 kroner, melder TDN finans.Av nettoprovenyet fra emisjonen vil 10 millioner kroner brukes til en investering av en ny kalsiumproduksjonsline ved Midsund, mens 30 millioner kroner vil bli brukt på investeringer relatert til en ny maskin som skal brukes til tørking av varmesensitive materialer.