Entra kjøper en utviklingstomt på Bryn i Oslo. Tomten har en størrelse på 38.140 kvadratmeter, med mulighet for utbygging av 120.000 kvadratmeter boliger og næringslokaler. Transaksjonen har en samlet verdi på 1,1 milliarder kroner.Det opplyses i en melding fredag, ifølge TDN Direkt. Entra har inngått et samarbeid med JM Norge som senere vil kjøpe tomtearealet for boligutvikling.Spesifikt vil Entra kjøpe eiendommene Brynsveien 1, 2-4, 3, 5, 6, 8, 11-13 og 12, samt Østensjøveien 39/41 og 43 gjennom fem transaksjoner, som til sammen utgjør 1,1 milliarder kroner.I tillegg vil Entra betale opptil 0,3 milliarder kroner basert på kriterier i den endelige reguleringsplanen. Sluttføring av transaksjonen ventes i løpet av tredje kvartal 2018.Ifølge en melding fra JM anslås det at det i området kan utvikles omlag 600 boliger.Entra er i skrivende stund opp 0,90 prosent til 111,80 kroner.