Equinor, operatør for utvinningstillatelse 120, har boret en tørr brønn, undersøkelsesbrønn 34/8-19 S, ved Visund-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen, ifølge en melding fra Oljedirektoratet (OD) tirsdag.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter i Cookformasjonen, og i øvre trias reservoarbergarter i Statfjordgruppen, opplyses det.«Brønn 34/8-19 S påtraff om lag 90 meter tykke bergarter av Cookformasjonen, hvorav 22 meter effektivt reservoar bestående av sandstein med hovedsakelig moderat til god reservoarkvalitet. Grunnet boretekniske utfordringer ble brønnen ikke boret til det andre letemålet i Statfjordgruppen. Det er utført datainnsamling. Brønnen er tørr», heter det i meldingen fra ODDette er den 24. letebrønnen i utvinningstillatelse 120 som ble tildelt i konsesjonsrunde 10-A i 1985.Brønn 34/8-19 S ble boret til 6100 meter målt dyp, og et vertikalt dyp av 3137 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i nedre jura.Havdypet er 378 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.Ifølge meldingen ble brønnen boret av «Deep Sea Atlantic» som nå skal bore utvinningsbrønn 34/8-D-4 AH på Visund Nord i Nordsjøen, der Equinor er operatør.