Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark, går det frem av en.Batterilagringsløsningen ble onsdag presentert i Peterhead, Skottland av Batwind-partnerne Equinor og Masdar. Strøm som produseres på verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland, som ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead, vil bli sendt via kabler til en omformer på land der batterier på én megawatt er koblet til strømnettet.Batterikapasiteten tilsvarer over 128.000 iPhone-mobiler.Ettersom vinden ikke alltid blåser, vil teknologier for lagring av energi, som for eksempel batterier og andre former for elektrisitetslagring, bli stadig viktigere for å sikre stabilitet i nettet, heter det.- Svingningene i forsyningen av fornybar energi kan til en viss grad styres av strømnettet. Men for å gjøre fornybar energi enda mer konkurransedyktig og integrere enda mer fornybar energi i nettet, må vi finne nye, smarte løsninger for energilagring, slik at vi kan levere jevn kraft. Hvordan vi skal gjøre dette på en smart og verdiskapende måte, er det vi ønsker å lære av Batwind, sier Sebastian Bringsværd, utviklingssjef for Hywind og Batwind.