Det er ikke ventet nøkkeltall her hjemme i dag, men fra Tyskland får vi konjunkturindikatoren IFO.«Denne er ventet inn på 101,8, som er noe ned fra 102,2 i mai. Risikoen er kanskje noe på nedsiden, etter at den tyske juni PMI-indeksen, i motsetning til euroindeksene, skuffet på nedsiden», skriver Erik J. Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, i morgenrapporten.Bortsett fra inflasjonstall mot slutten av uken, er det ikke ifølge Bruce de helt store internasjonale nøkkeltallene på kalenderen denne uken.«Det viktigste for markedene blir kanskje et eventuelt svar fra Kina på Trumps tanker om en ny toll på ti prosent på varer som utgjør import til USA på 200 milliarder dollar», skriver han.Ellers er det også EU-toppmøte denne uken.«På torsdag får vi inflasjonstall fra Tyskland og Italia, og fredag får vi eurotallene. Det er mulig markedene legger litt mindre vekt på tallene enn normalt, etter de klare politikksignalene som kom på junimøtet og som gjør nye signaler usannsynlig på julimøtet. Vi får også core PCE deflatoren fra USA, feds favoritt mål for inflasjonen», skriver Bruce.Fredag får vi en første test av Norges Banks ferske prognose med arbeidsledighetstall fra NAV. Nordea Markets regner med at de faller litt mer enn det som ligger i Norges Banks prognoser.Vi får også detaljhandelstall fredag.