Euronav og Gener8 har fullført fusjonen

En ny tankgigant har sett dagens lys.

Tankrederiet Euronav melder onsdag at det har fullført fusjonen med konkurrenten Gener8 Maritime.- Dagen i dag markerer en viktig milepæl i den videre utviklingen av Euronav. Sluttføringen av denne transaksjonen tilfører tankmarkedet for frakt av råolje en global spiller av betydelig størrelse, sier konsernsjef Paddy Rodgers i Euronav. Kundene etterspør i økende grad fleksibilitet og skalaoperasjoner for å møte deres transportbehov, ifølge Euronav-sjefen.- Den forstørrede operasjonen medfører at Euronav kan møte disse spesifikasjonene, sier han. Fusjonen skaper den ledende uavhengige operatøren av stor råoljetankskip i verden med en flåte på totalt 76 råoljetankskip.43 av disse er VLCCer - Very Large Crude Carrier. Videre består flåten av 27 suezmaxer, to ULCCer - Ultra Large Cruder Carrier - to Panamx-tankskip og to FSOer i et joint venutre.Totalt utgjør skipene en flåte på over 19,4 millioner dødvekttonn.Likviditeten til det nyfusjonerte selskapet oppgis til over 800 millioner dollar, inkludert tilgjengelige kontanter og ubenyttede beløp under tilgjengelige kredittfasiliteter.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også