Tankrederiet Euronav melder onsdag at det har fullført fusjonen med konkurrenten Gener8 Maritime.- Dagen i dag markerer en viktig milepæl i den videre utviklingen av Euronav. Sluttføringen av denne transaksjonen tilfører tankmarkedet for frakt av råolje en global spiller av betydelig størrelse, sier konsernsjef Paddy Rodgers i Euronav. Kundene etterspør i økende grad fleksibilitet og skalaoperasjoner for å møte deres transportbehov, ifølge Euronav-sjefen.- Den forstørrede operasjonen medfører at Euronav kan møte disse spesifikasjonene, sier han. 
Fusjonen skaper den ledende uavhengige operatøren av stor råoljetankskip i verden med en flåte på totalt 76 råoljetankskip.
43 av disse er VLCCer - Very Large Crude Carrier. Videre består flåten av 27 suezmaxer, to ULCCer - Ultra Large Cruder Carrier - to Panamx-tankskip og to FSOer i et joint venutre.Totalt utgjør skipene en flåte på over 19,4 millioner dødvekttonn.Likviditeten til det nyfusjonerte selskapet oppgis til over 800 millioner dollar, inkludert tilgjengelige kontanter og ubenyttede beløp under tilgjengelige kredittfasiliteter.