Europeisk rentedom klar

Den europeiske sentralbanken trapper ned.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.ECB venter at styringsrentene holder seg på dagens nivåer minst gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for sikre at inflasjonsutviklingen holder seg i tråd med gjeldende forventninger om en vedvarende justert bane.Investorenes fokus på forhånd var på evt. nye signaler om nedtrappingen av kvantitative lettelser (QE).Sentralbanken skriver at den venter å holde dagens obligasjonskjøpsprogram på 30 milliarder euro i måneden frem til og med september.Deretter er planen å redusere til 15 milliarder euro i måneden fra oktober til desember, før nettokjøpene ventes avsluttet ved utgangen av desember.Euroen svekker segEuroen har reagert med å svekke seg. EURUSD har gått fra 1,1817 like før dommen ble avsagt (klokken 13:45) til 1,1728 nå.Det tilsvarer altså en svekkelse på nesten én cent.Så langt i dagens handel har euroen svekket seg med 0,6 prosent mot dollar.Svekkelsen henger nok sammen med det ECB skriver om styringsrentene: at de vil holde seg på dagens nivåer minst gjennom sommeren 2019.Pengemarkedene kutter ifølge Reuters nå sine forventninger renteøkninger det neste året. Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også