Europris kjøper 20 prosent av svenske Runsvengruppen AB (ÖoB), opplyses det i en melding.I tillegg starter selskapene umiddelbart et samarbeid som omfatter felles innkjøp til Europris og ÖoB.Oppgjøret av kjøpet gjøres i Europris-aksjer. Gitt det norske selskapets nåværende aksjekurs, samt at ÖoB når sitt budsjetterte EBITDA-mål, er det ventet at Europris vil eie 4,5 prosent av Runsvengruppen AB.Europris sikrer seg også en opsjon på å kjøpe de resterende 80 prosentene av det svenske selskapet i 2020. Også da vil et eventuelt oppgjør bli gjort i Europris-aksjer, til en pris som er avhengig av resultatutviklingen fremover.