Evry med kontrakt

Evry har signert en avtale med kontraktsum på rundt 470 millioner kroner.

Børs

Evry har signert en intensjonsavtale for en kontrakt med Gjensidige om å være selskapets hovedleverandør av teknologiske løsninger og digitale tjenester de neste årene, ifølge en melding fredag.Kontraktsummen er på rundt 470 millioner kroner, opplyses det.Avtalen har en varighet på fem år, med opsjoner på forlengelse med ytterligere to år.

evry
gjensidige
Nyheter
Børs