- Faren for en ny resesjon er overhengende

Den amerikanske sentralbanken er svært dårlig stilt for å håndtere en resesjon, mener CMC Markets' Henrik Sommerfelt.

De amerikanske markedene er inne i den nest lengste oppgangsperioden siden annen verdenskrig og faren for en ny resesjon er ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt overhengende. Kommer den nå har sentralbanksjefen ingenting å svare med, mener han. Onsdag kommende uke holder sentralbanken i USA rentemøte, og det knytter seg spenning til om Jerome Powell vil øke renten fra dagens nivå som er på 1,5–1,75 prosent. Setter de den opp blir det den syvende hevingen siden 2016.  «Rentehevinger er normalt i oppgangsperioder for å ruste seg mot kommende nedgangstider, hvor rentekutt kan bli nødvendig. Forskning viser at det krever et rentekutt på mellom 3- og 5 prosent for å komme seg ut av en resesjon. Det betyr i praksis at Fed ikke ville hatt et tilstrekkelig sterkt rentevåpen å forsvare seg med dersom resesjonen kom i dag», skriver Sommerfelt i en kommentar. Alternativet ville være å ha negative renter, noe som ifølge CMC-toppen har vist seg å stimulere økonomien dårlig ettersom mange konsumenter velger å spare mer når renten er negativ. Tradere mener derfor det er sannsynlig at Fed vil lade magasinet med et renteløft ved kommende møte.«I tillegg til rentekutt kan man motvirke resesjoner ved hjelp av kvantitative programmer. Detter innebærer i praksis at staten trykker opp frisk kapital og låner det ut til markedet ved å kjøpe obligasjoner. Fra 2008 til 2014 kjøpte Fed obligasjoner for 3.600 milliarder dollar, hvilket økte sentralbankens balanse fra 800 milliarder dollar til 4.400 milliarder dollar. Med en egenkapital, sett bort i fra gull, på ca 40 milliarder dollar er Feds gjeldsandel dermed 110 : 1. Det sier seg selv at en slik gjeldsandel hadde gjort det vanskelig for Fed å gjennomføre et tilsvarende program i dag», skriver Sommerfelt.Sommerfelt mener at Fed er svært dårlig stilt for å håndtere en resesjon, og ikke har annet valg enn å ruste seg gradvis gjennom rentehevinger og kvantitative reverseringsprogrammer over tid. Enkelte analytikere peker på at USA med en slik politikk tidligst vil være i stand til å håndtere en resesjon i 2021, hvilket potensielt kan være for sent.Per nå er vi i den nest lengste sammenhengende perioden med oppgang siden annen verdenskrig. Kun oppgangsperioden fra 1991–2001 har vart lenger. Statistisk er derfor sannsynligheten forholdsvis lav for at det tar ytterligere tre år før en resesjon når oss. Spesielt ettersom den kontraktive pengepolitikken som Fed nå fører, paradoksalt, nok kan være den utløsende årsaken til en ny resesjon, mener Sommerfelt. «Tradere som frykter at Fed ikke vil være rustet for en resesjon i tide, vekter seg ned i risikable eiendeler til fordel for mer sikre posisjoner. Gull blir for eksempel gjerne ansett for å være en trygg havn i usikre perioder. Tradere som er eksponert mot endringer i gullprisen gjennom CMC Markets sine produkter er stort sett posisjonert for oppgang i gullprisen, hvilket innebærer at majoriteten tror på økt etterspørsel etter gull i tiden fremover», heter det i oppdateringen. Utover rentemøte hos Fed på onsdag, er traderne spent på ECBs rentemøte dagen etter.