Fersk oppdatering fra biotekselskap

BerGenBio melder om foreløpige resultater og ny godkjenning.

Børs

Lørdag presenterte BerGenbio foreløpig data fra sin fase II-studie av det AXL-hemmende legemiddelet Bemcentinib i forbindelse med årsmøtet i American Society of Clinical Oncology (ASCO), opplyses det i en melding.Ifølge resultatene viser Bemcentinib i kombinasjon med Keytruda foreløpig lovende resultater i behandling av fremskreden lungekreft hos pasienter som ikke har respondert på tidligere behandling, og det rapporteres at kreftsvulsten til åtte av 15 evaluerbare pasienter har blitt forminsket.BerGenbio-sjef Richard Godfrey sier i en kommentar at selskapet er glade for å kunne presentere veldig lovende foreløpige resultater, og mener at dataene støtter selskapets syn om at "Bemcentinib kan bli en hjørnestein i fremtidige kreftbehandling".Lørdag meldte selskapet at den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har gitt sin godkjenning for kliniske forsøk knyttet til ikke-småcellet lungekreft.Les meldingene her og her.

bergenbio
kreft
Nyheter
Industri
Børs