Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Børs

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.159 rigger i operasjon per 1. juni. Det er 19 flere enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.060, opp én fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med to, til 861. Antallet gassrigger var 197, ned én fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 99 rigger i drift, opp 18 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, like mange som uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

baker hughes
riggtelling
Nyheter
Energi
Børs