Forvalter vraker flere aksjer

Børs

KLP har besluttet å ekskludere tre selskaper på grunn av inntekter fra oljesandbaserte aktiviteter. I tillegg blir selskapet Innophos Holdings ekskludert på grunn av kjøp av fosfat fra Vest Sahara.KLP og KLP-fondene har fullført sin halvårlige gjennomgang av investeringene knyttet til KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fire nye selskaper er lagt til eksklusjonslisten.- I tråd med KLP og KLP-fondenes retningslinjer skal ikke KLP være investert i selskaper som får 30 prosent eller mer av sine inntekter fra utvinning av oljesand, eller oljesand og kullbasert virksomhet kombinert. Selskapene Canadian Natural Resources, MEG Energy Corp. og Athabasca Oil Corporation blir derfor ekskludert fra KLPs investeringsunivers, sier Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, i en melding.Canadian Natural Resources er at kanadiske olje og gass selskap innen leting, utvikling og produksjon. Selskapets virksomhet er hovedsakelig fokusert i Nord Amerika, Storbritannia (Nordsjøen), samt Elfenbenkysten, Gabon og Sør Afrika. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.MEG Energy er et kanadisk oljesandselskap utvikling og produksjon i Athabasca regionen i Alberta, Kanada. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.Athabasca Oil er et kanadisk oljeselskap innen leting, utvikling og produksjon. Selskapet lisens og tillatelse til å utvinne oljesand på et område som dekker om lag 477 km2 i Athabasca regionen i Alberta, Kanada. Selskapet har hovedkontor i Calgary, Kanada.KLP har også ekskludert selskapet Innophos Holdings. Kjøp av fosfat fra Vest-Sahara beskrives som en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på grunnleggende etiske normer og således et brudd med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Selskapet er derfor utelukker av KLP og KLP-fondenes investeringer fra juni 2018.KLP har ekskludert 185 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

klp
Nyheter
Børs