Fredriksens skipsflåte er verdt 109 milliarder

Skipsreder og investor John Fredriksen (74), kontrollerer den tredje største flåten i verden målt i markedsverdi.

Børs

Norges rikeste mann John Fredriksen har bygget seg opp fra å være en løpegutt på et skipsmeglerkontor til å bli en av verdens desidert største redere.Som 74-åring kontrollerer han nå, gjennom en rekke selskaper, et shippingimperium som helt uten sidestykke i norsk målestokk.Internasjonalt er det kun kinesere og dansker som er større.Ifølge tall fra den nettbaserte verdivurderingstjenesten Vesselsvalue.com, råder Fredriksen-gruppen over en flåte på 225 skip og flytende rigger med en total markedsverdi på 10,44 milliarder dollar, tilsvarende 85 milliarder kroner.Medregnet 26 fartøyer som er under bygging til en verdi av 3,01 milliarder dollar, er den totale flåteverdien på 13,45 milliarder dollar, eller om lag 109 milliarder kroner, ifølge Vesselsvalue.Fredriksens shippingimperium må se seg slått av kinesiske China Cosco Shipping Corp. som, inkludert nybygg, har en flåte på totalt 715 fartøyer til en samlet verdi på 20,06 milliarder dollar.Det tilsvarer 163 milliarder norske kroner.Også det danske gigantkonsernet Maersk som blant annet er kjent for sine enorme containerskip, kommer foran Fredriksen-systemet med totalt 500 fartøyer til en estimert markedsverdi på 17,37 milliarder dollar, tilsvarende 141 milliarder kroner.Fredriksen som er kypriotisk statsborger, er stor innen tradisjonelle shippingsegmenter som råoljefrakt og tørrbulkfrakt gjennom rederiene Frontline og Golden Ocean.I tillegg satser han på frakt av flytende naturgass (LNG) gjennom rederiet Flex LNG.Den siste tiden har Fredriksen også kjøpt seg opp til en betydelig eierandel i rederiet Avance Gas som frakter flytende petroleumsgasser (LPG).Gjennom sitt private selskap Hemen Holding er han også nest største aksjonær i offshorerederiet Solstad Farstad der Kjell Inge Røkke er størst.74-åringen eier videre flere skip privat gjennom selskapet Seatankers.I fjor anslo Kapital Fredriksens formue til 98 milliarder kroner.

john fredriksen
vesselsvalue
golden ocean
seatankers
frontline
Nyheter
Shipping
Børs