Gasskipeiere går sammen om utviklingsprosjekt

Tre gasskipeiere går sammen om utviklingen av Avenir LNG

Stolt-Nielsen Gas, Golar LNG og Gaslog går sammen om å utvide det Stolt-Nielsen Gas-kontrollerte (SNG) shipping-selskapet Avenir LNG, ifølge TradeWinds fredag.Formålet med utvidelsen er å utvikle LNG-bunkers- og distribusjonssektoren for selskapene. Avenir LNG ble opprettet i fjor for å tilrettelegge for kunder med begrenset tilgang til LNG. Selskapet har en ordre på to skip fra Keppel Singmarine.Det ventes at Avenir vil forfølge en aksjenotering i nær fremtid, for å hente penger til finansiering av nybygg.