Fogelberg-funnet i Norskehavet seiler opp som Spirit Energys neste opererte utbygging. Det er konklusjonen etter en nylig avsluttet avgrensningsbrønn, går det frem av. Målet med brønnen var å bestemme størrelse og utstrekning av Fogelberg-funnet, samt å skaffe kunnskap om egenskapene til reservoarene - blant annet hvor godt gassen strømmer.   - Vi har fått positiv informasjon fra brønnen, og våre estimater av reservoarenes tykkelser og kvalitet er bekreftet. Det er også gjennomført en produksjonstest som viser at gassen strømmer godt, sier administrerende direktør Dag Omre i Spirit Energy Norge.Spirit Energy fant Fogelberg-prospektet på Haltenbanken i Norskehavet i 2010. Oppdaterte volumberegninger tilsier at funnet inneholder mellom 40 og 90 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (mmboe).Tidligere anslag tilsa mellom 23 og 94 mmboe.    - Dette er meget gledelige nyheter. Gjennom boringen har vi løftet den nedre delen av ressursestimatet betydelig, og dermed redusert risiko og fått et mer robust prosjekt,  sier Omre. - Alt ligger nå til rette for at Fogelberg kan bli vår neste utbygging som operatør på norsk sokkel. Målet er å levere en plan for utbygging og drift til myndighetene i 2019. Da er produksjonsstart i 2022 mulig, fortsetter han.