Aksjonærene i Gener8 Maritime har godkjent fusjonen med Euronav, ifølge en melding.Ved fullføring av transaksjonen vil Gener8 bli et heleid datterselskap av Euronav.Etter transaksjonen vil Euronav drifte en flåte på 74 tankbåter og to FSO-fartøy.Flåten består av 43 VLCCer, 27 suezmaxer, 2 ULCCer og 2 LR1-skip.