Goodtech har mandag mottatt melding fra Kristiansand kommune om heving av kontrakt E61 Maskin og Prosess inngått med Goodtech Environment AB den 24. september 2015 for Odderøya renseanlegg.Det opplyser selskapet i en melding mandag. Kristiansand kommune hevder dette skyldes vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene, blant annet på bakgrunn av forsinket utbedring av sveisearbeid.Kontrakten hadde ved inngåelse en samlet kontraktsverdi for Goodtech på i overkant av 70 millioner kroner, ifølge selskapet.Prosjektet er i sluttfasen og Goodtechs leveranser under kontrakten er i det vesentlige ferdigstilt.Goodtech er overrasket over at Kristiansand kommune har valgt å heve kontrakten, og er uenig i at det foreligger vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.