Grieg Seafood med akutt fiskedød

Selskapet anslår at et algeangrep har tatt livet av 250.000 fisk. 

Børs

Grieg Seafood melder om algeoppblomstring på to lokasjoner i British Columbia (BC) i Canada. Det anslås en dødelighet på rundt 250.000 fisk, tilsvarende rundt 1.000 tonn. Det estimeres kostnader knyttet til hendelsen på 25 millioner kroner og disse vil bokføres i andre kvartal.Det opplyser selskapet onsdag, ifølge TDN Direkt. Den akutte dødeligheten rammet rundt 50 prosent av den totale biomassen fra de to lokasjonene skriver selskapet.Selskapet har forsikring som dekker slike hendelser, men det estimeres altså en kostnad inkludert egenandel begrenset til 25 millioner kroner, som vil tas i andre kvartal. Fisken som ble rammet skulle slaktes i andre halvdel av 2018, skriver nyhetsbyrået. Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood forventer ikke ytterligere laksedød, og sier til Intrafish at massedødeligheten har stoppet.- Det er fortsatt noe, men ikke på samme nivå som de siste dagene, sier han, og legger til at selskapet jobber for å ta vare på fisken som står igjen på lokalitetene, som har en snittvekt på rundt fire kilo.

grieg seafood
laksedød
Nyheter
Børs