Gripship fusjonerer med brønnbåtselskap

Danner nytt felles brønnbåtselskap og sikter mot børsnotering. 

Børs

Det norske brønnbåtselskapet GripShip AS og det Shetland-baserte brønnbåtselskapet Johnson Marine Ltd har mandag besluttet å fusjonere sine virksomheter. Ifølge en børsmelding skal det nye selskapet hete AquaShip, og har en samlet verdi på 725 millioner kroner. Virksomhetene fusjoneres sammen etter at kapitalhentingsprosessen er fullført, som vil bli ledet av SpareBank 1 Markets. Det opplyses prosessen vil være ferdigstilt innen 3. juli 2018. Aquaship avslører samtidig at det videre vil søke om notering på Merkur Market, med mål om en påfølgende listing på Oslo Axess, i andre halvdel av 2018.Etter at de to brønnbåtselskapene fusjonerer, vil AquaShip ha totalt 18 båter. Det opplyses om at alle båtene er på TC-kontrakter med oppdrettere i fem land. Det nye selskapet vil ha åtte skip for frakt av levende fisk, fire innhøstingsbåter og seks servicebåter

gripship
Nyheter
Børs