Styret i Apptix har utnevnt Jesper Jannerberg til ny konsernsjef i selskapet, ifølge en melding torsdag.Jannerberg var tidligere adm. direktør i Evimeria EMR AB, som nå er et fullt eid datterselskap av Apptix ASA.