Handelsbanken Capital Markets: Det mest interessante denne uken

Ukens viktigste hendelser.

Det mest interessante denne uken blir ifølge Handelsbanken Capital Markets antakelig publiseringen av inflasjonstall fra både USA og eurosonen fredag.«Inflasjonstallene har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Ved starten av året ventet mange at inflasjonen på begge sidene av Atlanteren ville ta seg betydelig opp, som følge av stigende lønnsvekst, igjen forårsaket av strammere arbeidsmarkeder. Men til tross for at inflasjonen har tiltatt, har nok oppgangen, særlig i Europa, vært på den svake siden av forventningene», skriver økonomene i morgenrapporten.Dette var ifølge Handelsbanken Capital Markets blant årsakene til at ESB ved sitt siste rentemøte overrasket markedene med å annonsere at renten vil bli holdt uendret minst til over sommeren neste år, og enda lenger hvis det trengs.Forventninger«For eurosonen er konsensusforventningen at 12-månedersveksten i KPI har tatt seg videre opp til 2,0 prosent i juni fra 1,9 prosent i mai. Kjerneinflasjonen er imidlertid ventet å ha falt tilbake til 1,0 prosent fra 1,1 prosent i mai», heter det fra økonomene. I USA antas det at 12-månedersveksten i Feds foretrukne mål på inflasjon, PCE kjerne, har tatt seg opp til 1,9 prosent i mai fra 1,8 prosent i april.«Tidligere har vi fått tall som viser at kjerneinflasjonen i USA, målt ved konsumprisindeksen, tok seg opp til 2,2 prosent i mai fra 2,1 prosent i april. Inflasjonen i USA anses nå dermed å være mer eller mindre i tråd med inflasjonsmålet på to prosent, mens det altså er et stykke igjen opp dit for inflasjonen i eurosonen», skriver Handelsbanken-økonomene.