Henter opp til 140 mill.

Gründer Roger Hofseth. Foto: Finansavisen.

Hofseth Biocare henter penger for å øke kapasiteten på produksjonsanlegg.

Hofseth Biocare har engasjert SpareBank 1 Markets for å hente 120-140 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, ifølge en melding tirsdag.Selskapet vil øke kapasiteten på produksjonsanlegget i Midsund for å optimalisere produksjonsprosessen og imøtekomme økt etterspørsel etter produktene.Noteringskursen er satt til 2,25 kroner per aksje og investorene har forpliktet seg til en minimumstegning på 120,4 millioner kroner, som for øvrig inkluderer omgjøring av gjeld på cirka 65,8 millioner.40 millioner kroner av nettoprovenyet vil bli brukt til to produksjonsinvesteringer på Midsund-fabrikken i andre halvår 2018, mens resten vil bli brukt til generelle selskapsformål og som arbeidskapital.Tilbakebetalingstiden for Midsund-investeringene estimeres til mindre enn tre år, og den første utvidelsen ventes å være i drift sommeren 2018, mens den andre ventes klar i tredje kvartal 2019.