Herbjørn har solgt unna for 650 mill.

Nordic American Tankers har solgt ytterligere tre skip.

Børs

Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) har ifølge en melding fra selskapet solgt tre suezmaxer bygget i 1997.Det vil si at Hansson nå har solgt unna åtte skip den seneste måneden, for til sammen 80 millioner dollar, tilsvarende 650 millioner kroner. Selskapet har vært gjennom en svært aktiv periode, heter det i meldingen.Inngikk Equinor-avtale13. juni ble det kjent at NAT hadde inngått en kontrakt for ett av sine suezmax-nybygg, med Equinor, for en minimumsperiode på tre år, med opsjoner for ytterligere to år, og oppstart høsten 2018.Raten er på mellom 21.000 og 25.000 dollar per dag.Dropper obligasjonslånForrige uke gikk det ifølge et brev til aksjonærene frem at NAT - med bakgrunn i rederiets styrkede finansielle posisjon - hadde besluttet å la være å utstede et obligasjonslån som tidligere varslet.Det ble begrunnet med at utstedelse av et obligasjonslån ikke anses for å være i aksjonærenes beste interesse. Dette ble tidligere indikert til mellom 100 og 150 millioner dollar. - I løpet av de siste ni månedene har NATs økonomiske stilling endret seg mye til det bedre, skriver Hansson i brevet.Han la til at det er verdt å merke seg at den forventede forbedringen i tankmarkedet er i ferd å med å bli klarere, noe han han har tatt opp ved flere anledninger det siste halve året.- NAT har økonomisk fleksibilitet gjennom en stor suezmax-flåte og et langvarig samarbeid med våre kunder; olje- og energiselskaper, inkludert oljetradere, skrev han.

herbjørn hansson
nordic american tankers
suezmax
shipping
rederi
equinor