Torsdag settes to nye rekorder på Oslo Børs.TGS-Nopec stiger til rekordhøye 289,60 kroner, men har siden falt litt tilbake. I skrivende stund omsettes aksjen for 289 kroner, opp 0,87 prosent.Det betyr at aksjen er opp 8,93 prosent den siste uken og hele 50,97 prosent hittil i år.Mens TGs-aksjonærene gleder seg over toppnoteringer, kan aksjonærene i Next Biometrics slå fast at aksjen synker til en ny bunnotering.I skrivende stund omsettes aksjen for 34,80 kroner, ned 2,25 prosent. Aksjen har aldri vært lavere på Oslo Børs.Den siste uken har aksjen falt 4,26 prosent mens den er ned hele 41,43 prosent hittil i år.Basert på dagens aksjekurser verdsettes nå TGS-Nopec til nærmere 29,64 milliarder mens Next Biometrics har en markedsverdi på nesten 669,54 millioner kroner.