IMF er imponert av Norge, men ser noen faretegn for økonomien

Børs

­En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk, basert på den årlige gjennomgangen IMF gjør av Norge.Økonomene slår fast at norsk økonomi opplever en sunn økonomisk oppgang, med høyere vekst og økende sysselsetting.IMF-delegasjonen anslår at BNP vil vokse med om lag 2½ prosent i år og neste år og anser økonomien for å være nær full sysselsetting. Den ekspansive politikken som ble ført i møte med oljeprisfallet og det påfølgende tilbakeslaget i norsk økonomi, har bidratt til oppgangen, men bør nå avløses av en strammere politikk av hensyn til konkurranseutsatt industri.IMF peker på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi. De anbefaler å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften.- Jeg deler IMF-delegasjonens syn på at høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere denne risikoen. Vi tar også med oss IMFs betraktninger når vi senere i måneden legger frem vår vurdering av boliglånsforskriften, sier finansminister Siv Jensen i en melding.IMF-delegasjonen legger vekt på at norsk økonomi står overfor langsiktige utfordringer.Aldring i befolkningen og lavere vekst i arbeidsproduktiviteten vil virke dempende på den økonomiske veksten fremover og legge press på offentlige finanser. Delegasjonen argumenterer for at en fremover bør konsolidere bruken av oljeinntekter og normalisere pengepolitikken.IMFs delegasjon ble ledet av Jacques Miniane.

Nyheter
Børs