Innsider øker eksponeringen i Solon

UFI AS har kjøpt aksjer for 800.000 kroner. 

Eivind Yggeseth
Børs

UFI AS har kjøpt 26.458 aksjer i Solon Eiendom til en kurs på 30,20 kroner, tilsvarende drøye 800.000 kroner. Styremedlem Øystein A. Landvik i Solon Eiendom eier 33,34 prosent av aksjene i UFI. Etter transaksjonen har UFI totalt 2.857.733 aksjer i Solon Eiendom, tilsvarende 9 342 prosent av total den totale aksjekapitalen. UFI har i tillegg en TRS-avtale med underliggende eksponering mot 2.385.808 aksjer, opplyses det. 

solon eiendom
Nyheter
Børs