Kari Due-Andresen: - Renten blir ikke høy

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen mener Norges Bank må vokte seg vel for ikke å utløse dårligere tider i norsk økonomi.

- Norges Bank har varslet at styringsrenten skal opp til 2,25 prosent i løpet av utgangen av 2021. Boliglånsrenten ligger gjerne cirka to prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Dersom boliglånsrenten blir så høy som sentralbanken indikerer, vil gjeldsbetjeningsgraden i norske husholdninger (renter pluss avdrag delt på inntekt) ut fra våre beregninger bli høyere enn hva den var før finanskrisen, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken i en fersk kommentar i DN tirsdag.Hun mener Norges Bank blir nødt til å gå varsomt frem i rentesettingen og vokte seg vel for ikke å egenhendig utløse dårligere tider i norsk økonomi.- Jeg tror sentralbanken så vidt kommer i gang med å sette opp renten; kanskje får vi første heving i september. Men særlig langt kommer den nok ikke, skriver Due-Andresen, og fortsetter;- Norges Bank planlegger syv rentehevinger de neste tre årene. Jeg tror den klarer maksimalt tre for denne gang.