Kistefos rullerer terminer

Forlenger i Sevan Marine, NextGenTel og INRS Insurance Group.

Eivind Yggeseth

Kistefos AS har i dag rullert terminavtaler i tre selskaper, går det frem av børsmeldinger fredag.I Sevan Marine dreier det seg om 5.880.962 aksjer, tilsvarende 11,18 av utstedte aksjer i selskapet. I NextGenTel Holding er det snakk om 5.824.667 aksjer, tilsvarende 25,02 prosent. I INRS Insurance Group dreier det seg om 12.000.000 aksjer, tilsvarende 8,91 prosent av utstedte aksjer i selskapet. Eierandelen i selskapene er uendret, og terminavtalene forfaller 14. desember 2018.