Kjos ville endre «Diamanten» - fikk nei

Norwegian Air Shuttle og Bjørn Kjos ble satt på bakken.

Børs

I 2010 kjøpte det Bjørn Kjos-kontrollerte selskapet HBK Invest Oksenøyveien 3, som ligger ved innkjøringen til Fornebu. I årenes løp har det meldt seg et behov for å oppgradere ventilasjonssystemene til dagens standard i bygget som har fått navnet «Diamanten».I februar i fjor søkte Norwegian Air Shuttle derfor ifølge Estate Nyheter om tillatelse til å få oppføre tre påbygg på taket av bygningen. Planene falt imidlertid ikke i god jord hos kulturvernavdelingen i Bærum kommune, som viste til at bygningen er registrert som kulturminne.Heller ikke bygningssjefen i Bærum var ifølge nettstedet spesielt positiv.- Slik bygningssjefen ser det så synes det å være umulig å plassere ventilasjonspåbygg på taket uten å forringe bygningens helhetlige arkitektur, skriver bygningssjefen og avslår tiltaket med bakgrunn i at det «ikke tilfredsstiller krav til visuelle kvaliteter».Etter at arkitektene i planene flyttet ventilasjonstårnene ned på bakkenivå, fikk Kjos og Norwegian tillatelse til tiltaket, skriver Estate Nyheter. Arbeidet er beregnet å være avsluttet i januar 2019.

bjørn kjos
norwegian air shuttle
eiendom
Nyheter
Børs