Frem til 2014 var det full fest i riggmarkedet med knallrater og skyfri himmel så langt øyet kunne se.  
Bestillinger av nybygg rant inn hos verftene fra både etablerte riggselskaper og finansielle aktører som vil være med å danse.Nå mener David Carter Shinn, partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore, at det ikke lenger er grunn til bekymring for bølgen av nybygg som er ventet å komme til markedet de nærmeste årene. Og i hvert fall ikke i segmentet for oppjekkbare borerigger.-Ja, de fleste av disse eldre riggene har blitt oppgradert i forskjellig grad, men de er gamle. Veldig gamle. Og, i de fleste tilfeller, mindre effektive, skriver Shinn.- Dersom en utnyttelsesgrad på 85 prosent virker å være sikkert, så er en dobling av dagratene det også, fastslår Shinn.Når selskapet har tatt levering av alle nybyggene i 2020, vil selskapet ha en flåte på 37 rigger, derav 29 er såkalte premium-rigger.– Det er stadig flere og mer konkrete henvendelser, så vi er positive og i dialog med oljeselskapene, uttalte finansdirektør Rune Magnus Lundetræ i Borr Drilling til Finansavisen etter fremleggelsen av førstekvartalsrapporten.
Festen fikk imidlertid en relativt brå slutt i 2014 da oljeprisen startet sitt mye omtalte svalestup som varte helt frem til februar 2016.Lav etterspørsel og ekstrem overkapasitet med dertil svært lave dagrater var resultatet. Selv med en stigende etterspørsel, var det fryktet at næringen ville slite med overkapasiteten i flere år fremover noe som ville gi et fortsatt betydelig press på dagratene.Gamle rigger på vei ut- Det behøves ikke mye spekulering for å konkludere med at overtilbudstemaet for oppjekkbare borerigger er så 2016, skriver Shinn i en oppdatering.Det har fra flere hold blitt argumentert med at nye rigger vil erstatte de gamle, noe som til en viss grad har vist seg riktig, ifølge Shinn som viser til at om lag 90 oppjekkbare rigger har blitt sendt til skraping siden 2014. Bare i løpet av årets første halvår har 31 rigger forsvunnet fra markedet.Selv om det fortsatt er en rekke gamle rigger i drift rundt om i verden i dag, mener Shinn at det ikke betyr noe.- Gamle rigger på vei ut, fastslår han og sammenligner med en gammel storhet fra flyindustrien.- Du kan fortsatt fly en DC-9 fra A til B og gå rundt med en kassetelefon, men flere og flere mennesker flyr Dreamlinere og benytter seg av videosamtaler fra smarttelefoner.Tall fra Bassøe Offshore viser at 112 av de rundt 285 oppjekkbare boreriggene som er på kontrakt i dag, er 30 år eller eldre.Da fokuset blant oljeselskapene nå er rettet mot bedre teknologi, høyere effektivitet og lavere sikkerhetsrisiko, betyr det ifølge Shinn at de vil ha nyere rigger.RatedoblingEtter en lengre periode med lavere investeringer i nye prosjekter og dertil fallende produksjon som nå kombineres med høyere oljepriser, lavere lete- og utviklingskostnader, samt økt aktivitet innen decomissioning og vedlikehold, vil øke riggetterspørselen betraktelig.- Vi estimerer at rundt 400 oppjekkbare borerigger vil være på kontrakt innen fem år. Det er en økning på rundt 115 rigger sammenlignet med dagens nivå og helt på høyde med toppene vi så i 2014, skriver Shinn.Med økt skraping, venter Bassøe Offshore at den økende etterspørselen vil presse utnyttelsesgraden for oppjekkbare borerigger opp til 85 prosent innen 2021, og kanskje enda tidligere.Dermed er det duket for at ratene for disse riggene kan doble seg.- Ettersom denne femårige tilbud/etterspørsel-sitasjonen utvikler seg, vil dagratene øke gradvis til 85 prosent utnyttelse blir en realitet, skriver han.Dette vil også føre til enda hardere konkurranse om å sikre seg nye oppjekkbare borerigger.Lovende for BorrShinn og Bassøe Offshore har truffet godt med sine spådommer tidligere, og dersom den siste slår til, er det spesielt én mann som kan glise godt under barten han for øyeblikket ikke har.Tor Olav Trøim.I løpet av kun et og et halvt år har han og teamet bygget opp Borr Drilling til å bli verdensledende innen segmentet for oppjekkbare premium-rigger gjennom en rekke oppkjøp av attraktive rigger til særdeles gode priser.Siden oppstarten i 2016 har selskapet hentet 1,9 milliarder dollar, eller om lag 15,5 milliarder kroner, i egenkapital for å finansiere riggkjøpene.I mai annonserte Borr sin foreløpig siste deal da det inngikk en avtale om å kjøpe fem nybygde høyspesifikasjons oppjekkbare borerigger fra Keppel FELS-verftet i Singapore for 720 millioner kroner, tilsvarende 5,9 milliarder kroner.Denne dealen finansieres gjennom utstedelsen av et femårig konvertibelt obligasjonslån på 350 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder, samt via en avdragsfri brofasilitet på 200 millioner dollar med løpetid på to år fra DNB og en femårig selgerkreditt på 432 millioner dollar.Jakter kontrakterI forbindelse med det siste riggkjøpet varslet selskapet at det nærmer seg slutten på voksefasen og at det ser begrensede muligheter for ytterligere oppkjøp av høykvalitets rigger til attraktive priser. Fokuset er nå rettet mot å sikre seg kontrakter.– Vi ser antydning til bedring i markedet, og forventer videre oppgang i aktiviteten. Oppstart på eventuelle kontrakter vil nok ikke være før i 2019, ettersom vi fremdeles kommer til å ha et disiplinert syn på vilkårene, sa han.