Kontrakter til Solstad Farstad

- Dette er nok et eksempel på at etterspørselen er i ferd med å bedre seg, mener selskapet. 

Børs

Solstad Farstad opplyseri en melding at selskapet er tildelt kontrakter av Aker BP for PSVene Normand Skude og Normand Arctic.Kontrakten har en fast periode på fire måneder og er på norsk sokkel, opplyses det. Kontraktstart er i juli 2018, men det er i tillegg avtalt opsjoner på forlengelse i ytterligere fire måneder.- Dette er nok et eksempel på at etterspørselen etter offshore/skip er i ferd med å bedre seg, uttaler selskapet.

solstad farstad
Nyheter
Børs