Lakseeksport til Kina nesten halvert

Men mangedobling fra i fjor.

Børs

Norge eksporterte 110 tonn fersk laks til Kina i forrige uke, ned fra 205 tonn i uken, viser ifølge Reuters tall fra Sjømat Norge.I samme uke i 2017 var Kina-eksporten 23 tonn.Totalt eksportvolum kom inn på 16.815 tonn, opp fra 14.553 tonn i samme uke for et år siden.EU er det desidert største eksportmarkedet for norsk laks, og tok 84,7 prosent av volumene i forrige uke.

lakseeksport
laks
kina
sjømat norge
Nyheter
Sjømat
Børs