Det nye tilbudet gjelder ferger, fiskebåter, brønnbåter og båter til nærskipsfart.- Jeg er glad for å melde om at Eksportkreditt Norge sitt tilbud fra mandag vil bli utvidet til å kunne tilby markedslån til skip som blir bygd i Norge og som skal brukes i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.Skipsfinansieringsordningen er en ny, midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) sin garantiramme er på ti milliarder kroner i 2018.- Dette er et relevant og treffsikkert tiltak som vil føre til økt aktivitet i norske verft og gjør at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Ordningen kan øke verdiskapningen i Norge og bidra til omstilling og en bærekraftig velferdsstat, sier Røe Isaksen.Ordningen er treårig og skal evalueres. Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår, og GIEK gir garantier med like vilkår som bankene. Formålet er at redere i Norge oppnår finansiering med markedsvilkår, og dermed medvirker til økt aktivitet for skipsverft i Norge.