varslet Mattilsynet om sin mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Storoksen-lokaliteten i Askøy kommune i Hordaland fylke.Lokaliteten drives av Lerøy Vest.Mattilsynet skriver torsdag at diagnosen er bekreftet, basert på nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.